Uštipnutie hadom

 

Postup poskytovania prvej pomoci, uštipnutie hadom:

 

- prvú pomoc musíme poskytnúť OKAMŽITE

 

- asi 10 cm nad pohryznutým miestom uviažeme škrtidlo, nie veľmi tuho, aby bol hmatateľný pulz

- čo najskôr a čo najsilnejšie vytlačte krv z ranky – z oboch rán

- postihnutú končatinu uložíme čo najnižšie a postihnutý s ňou nesmie hýbať

- rany vydezinfikujeme a obviažeme

- zabezpečiť transport do zdravotníckeho zariadenia