ZZS Leopoldov RZP

Pracoviská – Leopoldov

 

Stanica ZZS Leopoldov RZP

1. Mája 8

920 41 Leopoldov

tel. 033/ 734 28 79

mobil 0914 326 670

lse19lp@gmail.com

lse19stanicny@gmail.com

 

Vedúci lekár: MUDr. Nadežda Juristová

Eva Švikruhová