Kontakt

 

LIFE STAR EMERGENCY

 

Konateľ: Miroslav Micski

micski@lse.sk

 

Odborný zástupca: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

medirector@lse.sk

viliam.dobias@dobiasovci.sk

Tel. 0902 944 484


Regionálny záchranár : Mgr. Roman Flamík

regionalnylsefl@gmail.com

Tel. 0914 336 717

 

Regionálny záchranár: Bc. Martin Paľov

regionalnylsemp@gmail.com

Tel. 0914 336 716

 

Regionálny záchranár:  Bc. Tatiana Zvončeková

regionalnylsezv@gmail.com

Tel. 0914 336 718

 

Administratívno – hospodársky audit: Mgr. Žaneta Micskiová

audit.lse@gmail.com

Tel. 0902 944 498

 

Technické zabezpečenia a správa vozového parku: Pavol Vrbovský

pvrbovsky.lse@gmail.com

Tel. 0902 499 480

 

Dopravná zdravotná služba dispečing Bratislava :

lsedispecing@gmail.com

Tel. 0914 336 711

 

Dopravná zdravotná služba dispečing Malacky:

malackydzs.lse@gmail.com

Tel. 0902 944 499

 

lse@lse.sk

 

 

Kancelária LSE:

Tel. a fax: 02/44633333