História

Naša firma vznikla 24.3.2005 zmenou názvu a predmetu činnosti. Prišlo aj k zmene konateľov a prvotným cieľom bola snaha založiť vzornú záchrannú službu, ktorá by nemala personálne, technické, organizačné a odborné nedostatky, s ktorými sme sa kde – tu stretávali na predchádzajúcich pracoviskách. Už po pár mesiacoch sme tvorili kolektív asi 50 zamestnancov zapálených, motivovaných a čakajúcich na pridelenie licencie na poskytovanie záchrannej zdravotnej služby.

Licencia bola LSE pridelená dňa 6.12.2005 Ministerstvom zdravotníctva SR pod číslom 30083-1/2005 – SP a už od 1.1.2006 začalo 8 vodičov sanitného vozidla, 30 zdravotníckych záchranárov a 7 lekárov nepretržité služby v 2 posádkach Rýchlej lekárskej a 1 posádke Rýchlej zdravotníckej pomoci pomocou 5 vozidiel Ambulancia Mercedes Benz Sprinter a Renault Master.

Zároveň je LSE – záchranná zdravotná služba prihlásená do druhého kola výberových konaní, ktoré v prebieha v prvých mesiacoch roka 2006.

Všetci lekári pracujúci v LSE v hlavnom pracovnom pomere majú atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny, štyria majú atestáciu z urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Atestácia z urgentnej medicíny je najmladšia z lekárskych atestácií, bola zavedená v roku 2003 a doteraz ju absolvovalo na Slovensku len asi 40 lekárov. Zdravotnícki záchranári majú vzdelanie zopovedajúce najprísnejším podmienkam, tretina z nich študuje popri zamestnaní na univerzite v bakalárskej forme štúdia a titul získajú v roku 2007, dvaja už majú vysokoškolské vzdelanie bakalárske resp. magisterské. Piati z vodičov sanitného vozidla študujú na Strednej zdravotníckej škole odbor zdravotnícky záchranár. Bakalárske univerzitné vzdelanie v záchranárstve začalo na Slovensku v roku 2004 a je prvé svojho druhu v Európe. Sme hrdí, že naši záchranári sú medzi prvými poslucháčmi.

Ambulancie spĺňajú kritériá vybavenosti podľa noriem EÚ, stanice záchrannej služby sú vybavené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR vrátane širokopásmového pripojenia na Internet a v rámci interného vzdelávania máme plány seminárov a nácvikov, ako aj systém pravidelného preskúšavania všetkých kategórií zamestnancov z teoretických vedomostí a praktických zručností.