August 2006

Štatistika august 2006 – LSE

mesiac v roku
08
08
08
08
08
08
typ posádky
RLP
RZP
RLP
RZP
RZP
RZP
stanica ZZS
BA
BA
SC
PK
M.JÁN
ŠAŠTÍN
srdcocievne choroby
80
62
48
47
10
12
nervové choroby
43
25
29
16
5
6
choroby dýchacie
14
6
1
4
3
2
úrazy
14
137
22
38
36
9
ch. látkovej premeny
5
4
14
8
1
4
samopoškodenia
14
25
4
8
3
6
duševné choroby
15
1
8
3
0
2
ch. tráviace
7
28
5
15
8
1
prevoz rodičiek
0
4
0
4
3
2
obhliadka mŕtvych
0
0
8
0
0
1
rôzne
16
36
14
19
15
13
pacienti spolu
216
277
153
162
86
59
z toho muži
109
145
50
90
44
26
z toho ženy
107
130
103
72
42
33