December 2006

Štatistika december 2006 – LSE

mesiac v roku
12
12
12
12
12
12
typ posádky
RLP
RZP
RLP
RLP
RZP
RZP
stanica ZZS
BA
BA
SC
PK
M.JÁN
ŠAŠTÍN
srdcocievne choroby
81
49
33
45
21
27
nervové choroby
52
18
29
26
6
10
choroby dýchacie
10
5
11
7
0
1
úrazy
17
71
16
23
27
21
ch. látkovej premeny
5
11
0
9
0
0
samopoškodenia
19
47
9
16
4
4
duševné choroby
10
0
3
9
1
9
ch. tráviace
12
14
3
14
5
7
prevoz rodičiek
0
3
0
0
0
4
obhliadka mŕtvych
6
0
10
11
3
0
rôzne
21
68
26
22
20
18
pacienti spolu
233
294
140
182
90
101
z toho muži
114
166
74
104
49
46
z toho ženy
119
128
66
78
41
55