November 2006

Štatistika november 2006 – LSE

mesiac v roku
11
11
11
11
11
11
typ posádky
RLP
RZP
RLP
RLP
RZP
RZP
stanica ZZS
BA
BA
SC
PK
M.JÁN
ŠAŠTÍN
srdcocievne choroby
77
40
46
37
12
16
nervové choroby
33
16
30
30
10
9
choroby dýchacie
9
5
2
6
6
2
úrazy
21
109
24
16
12
17
ch. látkovej premeny
9
12
2
7
1
0
samopoškodenia
23
26
3
14
5
2
duševné choroby
11
6
5
6
2
5
ch. tráviace
12
18
4
8
4
3
prevoz rodičiek
0
0
1
1
4
3
obhliadka mŕtvych
4
0
4
6
0
0
rôzne
12
58
9
16
18
18
pacienti spolu
222
290
138
147
74
75
z toho muži
131
154
70
82
41
35
z toho ženy
91
136
68
65
33
40