Október 2006

Štatistika október 2006 – LSE

mesiac v roku
10
10
10
10
10
10
typ posádky
RLP
RZP
RLP
RLP
RZP
RZP
stanica ZZS
BA
BA
SC
PK
M.JÁN
ŠAŠTÍN
srdcocievne choroby
82
35
45
44
13
14
nervové choroby
21
19
29
16
4
6
choroby dýchacie
22
3
8
8
2
1
úrazy
27
96
24
32
18
15
ch. látkovej premeny
14
3
9
13
1
1
samopoškodenia
12
42
6
7
4
2
duševné choroby
15
7
3
11
2
3
ch. tráviace
6
31
5
12
6
6
prevoz rodičiek
0
4
1
2
10
4
obhliadka mŕtvych
5
0
7
1
0
0
rôzne
4
40
15
10
15
26
pacienti spolu
208
284
152
156
70
78
z toho muži
107
139
76
84
37
41
z toho ženy
101
145
76
72
33
37