September 2006

Štatistika september 2006 – LSE

mesiac v roku
09
09
09
09
09
09
typ posádky
RLP
RZP
RLP
RZP
RZP
RZP
stanica ZZS
BA
BA
SC
PK
M.JÁN
ŠAŠTÍN
srdcocievne choroby
61
47
73
21
24
9
nervové choroby
36
18
19
26
6
8
choroby dýchacie
13
2
10
2
2
1
úrazy
17
83
15
41
26
15
ch. látkovej premeny
3
3
7
4
0
2
samopoškodenia
24
32
8
12
1
4
duševné choroby
16
1
4
1
2
6
ch. tráviace
5
6
5
22
0
2
prevoz rodičiek
1
5
0
4
2
2
obhliadka mŕtvych
5
0
10
1
0
0
rôzne
31
65
21
16
31
8
pacienti spolu
209
262
172
150
94
58
z toho muži
105
128
87
89
52
37
z toho ženy
104
134
85
61
42
21