Linky

Odporúčame

Výpis z obchodného registra SR

www.orsr.sk/vypis.asp?ID=40489&SID=2&P=0

 

Najnovšia vyhláška o záchrannej službe

www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=16

 

Zákon o Integrovanom záchrannom systéme

www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2002&cc=57

 

Kurz prvej pomoci

www.prvapomockurz.sk

 

Videoreportáž zo Záchrany 08

www.eurescue.org/zachrana_2008

 

www.rallye-rejviz.cz – národná a medzinárodná súťaž záchranárov

www.zachrana2005.sk/k_rescue_2008/karpatska_rescue_2008 – Karpaty Rescue – súťaž záchranárov s kongresom

www.urgmed.cz – spoločnosť urgentnej medicíny v ČR

www.zachrannasluzba.cz – nezávislý web o záchrannej službe

www.ncemi.org – urgentná medicína na webe pre zdravotníkov

www.emedicine.com/emerg/index.shtml – články z urgentnej medicíny

www.erc.edu – Európska resuscitačná rada

www.vnh.org/#Textbooks – problematika vojnovej medicíny

www.mediprax.cz/um/index.php – časopis Urgentní medicin

www.zachrana2007.sk – kongres a celoslovenská súťaž posádok záchranných služieb

www.markiza.sk/tv_archiv/?19383p=112 – relácia „112“