Odborná časť

Pre odbornú verejnosť

Základy urgentnej zdravotnej starostlivosti v PDF formáte

 

Kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) základná a rozšírená:

KPR základná v PDF formáte

KPR rozšírená dospelých v PDF formáte

KPR rozšírená detí v PDF formáte

 

Arytmie podľa ERC 2005 – algoritmus v PDF formáte

Poruchy srdcového rytmu v PDF formáte

Akútny koronárny syndróm v PPT formáte

Diferenciálna diagnostika kolapsových stavov v PPT formáte

Hypertenzia z pohľadu ZZS v PPT formáte

Intoxikácie – liečba v teréne v PPT formáte

Prínos telemetrie v PPT formáte

Akútne intoxikácie vyvolané drogami v PPT formáte

 

Na ďalších článkoch pracujeme…