Poskytnutie prvej pomoci

 

Postup poskytovania prvej pomoci, záchranca (či je laikom alebo zdravotníkom) musí:

zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia a života

zistiť príznaky úrazu alebo ochorenia

poskytnúť neodkladnú prvú pomoc

privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého do rúk zdravotníckeho pracovníka s rovnakou alebo vyššou kvalifikáciou