Krvácanie z nosa

 

posadiť s predklonenou hlavou

uvoľniť odev okolo krku

dýchať ústami a tlačiť mäkkú časť nosa najmenej 10 min

nesmrkať, nekašľať, neprehĺtať – krv nechať vytekať z nosa

ostať v kľude a bez veľkej námahy 4h po zastavení

Poznámka: Lekára vyhľadať ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút. Celý postup musí byť nepretržitý, v prípade potreby a u detí môže pomáhať druhá osoba. Studené obklady majú len teoretický a pomocný význam.