Polohy pre zraneného

 

Odporúčané polohy pre zraneného:

stabilizovaná poloha – používame pri bezvedomí, vracaní, alebo krvácaní z úst pokiaľ pacient sám dýcha a nehrozí mu zastavenie srdcovej činnosti. Poloha môže byť uplatnená na pravom i ľavom boku.

poloha na chrbte – bežná poloha pri poraneniach, keď’ je pacient pri vedomí, ďalej pri poraneniach chrbtice (aj krčnej vtedy fixovať hlavu proti pohybu).

protišoková poloha – vodorovne na chrbte, dolné končatiny nadvihnúť aspoň 30 cm nad úroveň tela