Šok

 

Postup poskytovania prvej pomoci, šok – pri každom väčšom úraze a náhlom ochorení sa postupne vyvíja šok, protišokové opatrenia treba začať zároveň s ošetrením úrazu, nečakať na rozvoj príznakov:

 

pohodlne uložiť, aktívne upokojovať

ošetriť poranenia

brániť podchladeniu prikrytím

zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, (autotransfúzna = protišoková poloha)

privolať odbornú pomoc

kontrolovať vedomie a dýchanie (ak postihnutý môže rozprávať tak je pri vedomí a dýcha)

 

Poznámka: Nepodávať tekutiny. Do protišokovej polohy nedávať pri bezvedomí, poranení hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach.