Uštipnutie hadom

 

Postup poskytovania prvej pomoci, uštipnutie hadom:

 

– prvú pomoc musíme poskytnúť OKAMŽITE

 

– asi 10 cm nad pohryznutým miestom uviažeme škrtidlo, nie veľmi tuho, aby bol hmatateľný pulz

– čo najskôr a čo najsilnejšie vytlačte krv z ranky – z oboch rán

– postihnutú končatinu uložíme čo najnižšie a postihnutý s ňou nesmie hýbať

– rany vydezinfikujeme a obviažeme

– zabezpečiť transport do zdravotníckeho zariadenia