Pracoviská

 

 

 

 

 

Modrá „Hviezda života“ symbol neodkladnej prednemocničnej starostlivosti

 

Šesť ramien – 6 hlavných princípov:

VYHĽADÁVANIE

ZODPOVEDNOSŤ

DOSIAHNUTEĽNOSŤ

OŠETRENIE NA MIESTE

STAROSTLIVOSŤ PRI TRANSPORTE

PREVOZ NA DEFINITÍVNE OŠETRENIE

 

Motto: Sme tam, kde nás chorí, poranení a trpiaci potrebujú…