Dopravná zdravotná služba

Pracoviská – Dopravná zdravotná služba

Dopravná zdravotná služba (DZS) v časti Bratislavy, v okrese Malacky.

Dispečing DZS prijíma objednávky a nahlasovanie nonstop

 

Telefón 034 7722492, mobil 0902 94 44 99, 0914 336 711

E-mail: lse5@mail.t-com.sk

Sídlo: Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 34, 901 22 Malacky,

Jahodová ul., Bratislava – Kramáre

 

Poukaz na prepravu vystavuje príslušný ošetrujúci lekár poistenca. Prepravu realizujeme aj samoplatcom (ceny v cenníku).