ZZS Bratislava-Vajnory RZP

Pracoviská – Bratislava

 

Stanica ZZS Vajnory – RZP

Príjazdná 7/A

831 07 Bratislava

 

mobil posádka RZP 0914 326 669

lse15ba@gmail.com

lse15st@gmail.com


Primár: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Staničný záchranár : Jarmila Sokolová