ZZS Galanta 1 RZP

 

Pracoviská – Galanta

RZP Galanta 1

ul. kpt. Nálepku 727

924 01 Galanta

mobil 0914 326664

lse08ga@gmail.com

lse08stanicny@gmail.com

 

vedúci lekár: MUDr. Attila Miklós

Staničný záchranár: Bc. Eva Bodriová