ZZS Gbely RZP

Pracoviská – Gbely

 

Stanica ZZS Gbely – RZP

ul. P. Jilemnického 560

908 45 Gbely

mobil posádka RZP 0902 944 489

lse06gb@gmail.com

lse06stanicny@gmail.com

 

vedúci lekár MUDr. Danka Pražienková

Staničný záchranár: Bc. Ladislav Gutschnitz