ZZS Senec RLP

Pracoviská – Senec

 

Stanica ZZS Senec – RLP

Svätoplukova 91

903 01 Senec

mobil posádka RLP 0902 944 482

lse02sc@gmail.com

lse02stanicny@gmail.com 

 

Vedúci lekár: MUDr. Táňa Bulíková, PhD.

Staničný záchranár: Dominik Krechnyák