ZZS Sereď RZP

Pracoviská – Sereď

 

Stanica ZZS Sereď RZP

Dlhá 229

Šintava – Sereď

mobil 0914 326 668

lse14sr@gmail.com

lse14stanicny@gmail.com

 

vedúci lekár: MUDr. M. Hoppan

Staničný záchranár: Martin Sojka