Volanie 155

 

KEDY VOLAŤ 155? Vždy pokiaľ došlo ku náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami.

AKO VOLAŤ 155? Na linku 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek siete v SR, číslo je vždy bez predvoľby, volanie je vždy zadarmo. Pozor pri volaní z mobilného telefónu vždy zdôraznite, kde se presne nachádzate!

ČO POVEDAŤ? Snažte sa zachovať pokoj: Čo sa presne stalo, Presné miesto udalosti, Informácie o postihnutom, Informácie o volajúcom, príp. vecne odpovedať na otázky.