Unsere Website verwendet Cookies, um die Ansichten und das Interesse der Screening-Nutzer für einzelne Bereiche der Website zu verbessern. Ebenso verwenden wir Cookies, wegen der Verwendung von Diensten wie Google Adsense, Google Analytics. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich Cookies auf die Verwendung von. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.

Stali ste sa svedkom náhlej udalosti, pri ktorej došlo k náhlemu ohrozeniu ľudského života a usúdili ste, že zdravotný stav je vážny a Vaša pomoc nestačí?

VOLAJTE LINKU 155

Vždy pokiaľ došlo ku náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami.

AKO VOLAŤ 155?

Na linku 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek siete v SR, číslo je vždy bez predvoľby, volanie je vždy zadarmo. Pozor pri volaní z mobilného telefónu vždy zdôraznite, kde se presne nachádzate!

ČO POVEDAŤ?

Snažte sa zachovať pokoj: Čo sa presne stalo, Presné miesto udalosti, Informácie o postihnutom, Informácie o volajúcom, príp. vecne odpovedať na otázky.

Tiesňové Volania

GESUNDHEITSWESEN

Notfallleitung eine medizinische Betreuung in den plötzlichen Ausfall der Gesundheit, Verletzungen oder Unfälle mit großen Folgen.

POLIZEI

Ttiesňovú Linie Polizeiruf, wenn das Leben ist in Gefahr, Gesundheit oder Reichtum uns oder jemand anderes.

FEUERWEHR

Notfalldienste rufen die Feuerwehr Feuer und Unfälle, wenn Sie brauchen Rettungsarbeiten durchzuführen.

Hotline

durch die Leitungen 112 Wir können den Rettungsdienst rufen, Feuerwehr oder Polizei. Die Linie ist einheitlicher europäischer Notruf frei verwendbar überall in der Europäischen Union.

Brauchen Sie Hilfe, Sanitäter? Anruf!

112

EN SK DE