Úvod

Life Star Emergency, spol. s r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností od roku 2004.

Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, urgentných príjmoch, lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk. Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, prednášatelia na slovenských a medzinárodných kongresoch, inštruktori prvej pomoci, opakovaní víťazi a úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží. Niekoľkí pracovníci sú autormi a spoluautormi mnohých učebníc ktoré vyšli aj v českom preklade a pôsobia ako rozhodcovia medzinárodných súťaží záchranárov.

Odborný zástupca je vedúcim Katedry urgentnej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity, odborným garantom študijného odboru pre zdravotníckych záchranárov a hlavným rozhodcom neoficiálnych „majstrovstiev sveta záchranárov“. LSE – záchranná zdravotná služba je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie medikov, záchranárov a lekárov špecializujúcich sa v urgentnej medicíne. Naši zamestnanci sa podieľali ako riadiaci a výkonní zdravotníci pri zabezpečovaní akcií ako bol napr. summit Bush – Putin, návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku, rockové koncerty hviezd a medzinárodné športové podujatia (futbal, tenis, hádzaná, džudo, dostihy). Naše sanitky a záchranárov môžete vidieť v mnohých televíznych seriáloch.

LSE je štvrtým najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby so svojimi skoro 80 lekármi a viac ako 200 zdravotníckymi záchranármi, z ktorých viac ako polovica má univerzitné vzdelanie. Prostredníctvom 13 posádok Rýchlej lekárskej a 17 posádok Rýchlej zdravotníckej služby pôsobíme v štyroch krajoch. V roku 2013 sme ošetrili takmer 50 000 pacientov z ktorých sa len dvaja čiastočne opodstatnene sťažovali na poskytnutú starostlivosť.

Okrem výjazdov k pacientom na pokyn krajských operačných stredísk poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Prevozy v európskych krajinách poskytujeme pre všetky druhy ochorení nielen u občanov SR, ale pre všetkých na základe objednávky a medzinárodných dohôd.

Zamestnanci – lekári, zdravotnícki záchranári, zdravotné sestry a vodiči záchranných vozidiel Ambulancia na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotníckom zabezpečení politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb. Poskytujeme aj všetky druhy školení a kurzov urgentnej medicíny, akreditovaných kurzov prvej pomoci pre laikov a kurzov pre inštruktorov prvej pomoci.

Life Star Emergency je ako záchranná zdravotná služba základnou zložkou Integrovaného záchranného systému. Naše záchranárske vozidlá Ambulancia sú najmodernejšie na Slovensku a ich prístrojová a lieková výbava je lepšia ako predpisujú normy Európskej únie. Prevádzkujeme aj dopravnú službu a tak máme k dispozícii ďalšie sanitné vozidlá pre prípad hromadného nešťastia, čo našu spoločnosť zvýhodňuje pred drobnými poskytovateľmi prednemocničnej neodkladnej starostlivosti.