Kontakt

 

LIFE STAR EMERGENCY

Odborný zástupca: doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

viliam.dobias@dobiasovci.sk

Tel. 0905 448 713

 

Hlavný lekár : MUDr. Danka Pražienková

medirector.lse@gmail.com

Tel. 0914 336 718

 

Riaditeľ: Mgr. Žaneta Micskiová, BA(Hons), MBA

directoraudit.lse@gmail.com

Tel. 0902 944 498

 

 

 

Technické zabezpečenia a správa vozového parku:

garaz.lse@gmail.com

Tel.  0914 323 890, 0902 944 480

 

Dopravná zdravotná služba dispečing Bratislava :

lsedispecing@gmail.com

Tel. 0914 336 711

 

Dopravná zdravotná služba dispečing Malacky:

malackydzs.lse@gmail.com

Tel. 0902 944 499

 

 

Kancelária LSE:  Taťjana Micskiová

kancelaria.lse@gmail.com

Tel. a fax: 0902 944 490