Sme tam, kde nás
chorí, poranení
a trpiaci potrebujú…
Life Star Emergency, spol. s r. o.
je neštátne zdravotnícke zariadenie
poskytujúce komplexný rozsah
záchranárskych činností
ZISTIŤ VIAC
Poskytovanie
Prvá pomoc je jednoduchá vtedy,
keď chcem pomôcť.
Nie je to teda otázka veľkých vedomostí,
ale dobrej vôle.
ZISTIŤ VIAC prvej
pomoci
Zabezpečenie podujatí
Urgentná starostlivosť
ZISTIŤ VIAC Transporty pacientov
a ďalšie služby...

Life Star Emergency, spol. s r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie

ZABEZPEČUJEME

Poskytujeme komplexný rozsah záchranárskych činností s najvyššou záchranárskou kvalifikáciou a dlhoročnými skúsenosťami. Výjazdové stanice záchrannej zdravotnej služby poskytujú urgentnú prednemocničnú starostlivosť pri náhlych stavoch a osobám v ohrození na základe tiesňového volania.

ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

LSE je štvrtým najväčším poskytovateľom záchrannej zdravotnej služby.

PREPRAVA A TRANSPORT

Poskytujeme medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy.

ZABEZPEČOVANIE PODUJATÍ

Poradenstvo a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových a iných podujatí.

Integrovaný Záchranný Systém

Life Star Emergency je ako záchranná zdravotná služba základnou zložkou Integrovaného záchranného systému. Ambulancie spĺňajú kritériá vybavenosti podľa noriem EÚ, stanice záchrannej služby sú vybavené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR vrátane širokopásmového pripojenia na Internet.

Prevádzkujeme dopravnú službu

Máme k dispozícii ďalšie sanitné vozidlá pre prípad hromadného nešťastia, čo našu spoločnosť zvýhodňuje pred drobnými poskytovateľmi prednemocničnej neodkladnej starostlivosti.

Tiesňová linka

Prostredníctvom linky 112 môžeme privolať záchrannú zdravotnú službu, hasičov alebo políciu. Linka je jednotným európskym číslom bezplatného tiesňového volania použiteľného kdekoľvek na území Európskej únie.

Potrebujete záchranársku pomoc? Volajte!

112

TIESŇOVÉ VOLANIA

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Tiesňovú linku zdravotnej služby voláme pri náhlom porušení zdravia, úraze alebo nehode s väčšími následkami.

POLÍCIA

Tiesňovú linku polície voláme, keď je ohrozený život, zdravie či majetok nás alebo niekoho iného.

HASIČI

Tiesňovú linku hasičov voláme pri požiaroch a nehodách, kedy je potrebné vykonať záchranné práce.

I. ročník
Súťaž posádok RZP

LIFE STAR WARS
TRAILER

underline
Záchranná zdravotná služba Life Star Emergency s.r.o. v spolupráci s Operačným strediskom ZZS Slovenskej republiky organizovala I. ročník súťaže posádok RZP
video-button

Radi zodpovieme na Vaše otázky!

EN SK DE