Life Star Emergency, spol. s r. o. poskytujúce komplexný rozsah neštátne zdravotnícke zariadenie záchranárskych činností

Life Star Emergency, spol. s r. o.

je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností. Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, na lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk.

Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, organizátori a prednášatelia na slovenských a medzinárodných kongresoch, inštruktori prvej pomoci, víťazi a úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží.

Naši zamestnanci sa podieľali ešte už aj pred vznikom LSE ako riadiaci a výkonní zdravotníci pri zabezpečovaní akcií ako bol napr. summit Bush – Putin, návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku, rockové koncerty hviezd a medzinárodné športové podujatia (futbal, tenis, dostihy, motokros a.i.).

Výjazdové stanice záchrannej zdravotnej služby – „30 posádok záchrannej zdravotnej služby v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji“ poskytujú urgentnú prednemocničnú starostlivosť pri náhlych stavoch a osobám v ohrození na základe tiesňového volania na telefónne čísla „155“ a „112“.

 

Každý rok naše posádky ošetria viac ako 65 000 pacientov.

 

Okrem týchto tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Prevozy v európskych krajinách poskytujeme pre všetky druhy ochorení nielen u občanov SR, ale pre všetkých na základe objednávky a medzinárodných dohôd.

Zamestnanci – lekári, zdravotnícki záchranári, zdravotné sestry a vodiči záchranných vozidiel Ambulancia na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb.

Naši pracovníci si svoje vedomosti a zručnosti porovnávajú na národných a medzinárodných súťažiach, kde sa pravidelne umiestňujú na medailových pozíciách, napr. na Rallye Rejvíz, Záchrana, Lešť, Lesnica. Lekári a záchranári pôsobia na týchto súťažiach ako rozhodcovia a hlavní rozhodcovia.

Life Star Emergency je ako záchranná zdravotná služba základnou zložkou Integrovaného záchranného systému.

Modrá „Hviezda života“

Symbol neodkladnej prednemocničnej starostlivosti

Šesť ramien – 6 hlavných princípov:
  • VYHĽADÁVANIE
  • ZODPOVEDNOSŤ
  • DOSIAHNUTEĽNOSŤ
  • OŠETRENIE NA MIESTE
  • STAROSTLIVOSŤ PRI TRANSPORTE
  • PREVOZ NA DEFINITÍVNE OŠETRENIE
hviezda

Poskytujeme záchrannú zdravotnú službu od roku 2006

Licencia bola LSE pridelená dňa 6.12.2005 Ministerstvom zdravotníctva SR pod číslom 30083-1/2005 – SP. Okrem týchto tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Poskytujeme poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb.

Urgentná starostlivosť

Záchranná zdravotná služba.

Preprava pacientov

Prevozy a transporty.

Zabezpečenie

Zdravotnícke zabezpečenie.

Kurzy prvej pomoci

Rady a návody.

Integrovaný záchranný systém

Life Star Emergency je ako záchranná zdravotná služba základnou zložkou Integrovaného záchranného systému. Naše záchranárske vozidlá Ambulancia sú najmodernejšie na Slovensku a ich prístrojová a lieková výbava je lepšia ako predpisujú normy Európskej únie. Prevádzkujeme aj dopravnú službu a tak máme k dispozícii ďalšie sanitné vozidlá pre prípad hromadného nešťastia, čo našu spoločnosť zvýhodňuje pred drobnými poskytovateľmi prednemocničnej neodkladnej starostlivosti.

Profesionalita a Odbornosť

TÍM PROFESIONÁLOV

Lekári

Lekári majú atestácie z anestéziológie a intenzívnej medicíny, atestáciu z urgentnej medicíny a medicíny katastrof.

Zdravotnícky záchranári

Zdravotnícki záchranári majú vzdelanie zopovedajúce najprísnejším podmienkam.

Vybavenosť vozidiel

Ambulancie spĺňajú kritériá vybavenosti podľa noriem EÚ, stanice záchrannej služby sú vybavené podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR vrátane širokopásmového pripojenia na Internet.

MUDr800

Najvyššia kvalifikácia a dlhoročné skúsenosti

Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, urgentných príjmoch, lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk.
80
Lekárov
200
Záchranárov
30
Posádok
65000
Pacientov za rok
dobias

Máte otázky? Napíšte nám!

Sme zvedaví na Vaše ohlasy a pripomienky…

    EN SK DE