Poskytovanie
Prvá pomoc je jednoduchá vtedy, keď chcem pomôcť. prvej
pomoci
Nie je to teda otázka veľkých vedomostí, ale dobrej vôle.

Postup poskytovania prvej pomoci

ZÁCHRANCA MUSÍ

 • zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného zdravia a života
 • zistiť príznaky úrazu alebo ochorenia
 • poskytnúť neodkladnú prvú pomoc
 • privolať špecializovanú pomoc a odovzdať postihnutého do rúk zdravotníckeho pracovníka s rovnakou alebo vyššou kvalifikáciou
srdce_

Odporúčané polohy pre zraneného

Stabilizovaná poloha

Používame pri bezvedomí, vracaní, alebo krvácaní z úst pokiaľ pacient sám dýcha a nehrozí mu zastavenie srdcovej činnosti. Poloha môže byť uplatnená na pravom i ľavom boku.

Poloha na chrbte

Bežná poloha pri poraneniach, keď’ je pacient pri vedomí, ďalej pri poraneniach chrbtice (aj krčnej vtedy fixovať hlavu proti pohybu).

Protišoková poloha

Vodorovne na chrbte, dolné končatiny nadvihnúť aspoň 30 cm nad úroveň tela.

Základné poskytovanie prvej pomoci

Prvá pomoc je jednoduchá vtedy, keď chcem pomôcť. Nie je to teda otázka veľkých vedomostí, ale dobrej vôle.

Šok

Popáleniny

Podchladenie

Pohryznutie zvieraťom

Uštipnutie hadom

Vonkajšie krvácanie

Vnútorné krvácanie

Krvácanie z nosa

Hypoglykémia

Cievna príhoda

Dusenie

Postup poskytovania prvej pomoci pri šoku

Postup poskytovania prvej pomoci, šok – pri každom väčšom úraze a náhlom ochorení sa postupne vyvíja šok, protišokové opatrenia treba začať zároveň s ošetrením úrazu, nečakať na rozvoj príznakov:
 • pohodlne uložiť, aktívne upokojovať
 • ošetriť poranenia
 • brániť podchladeniu prikrytím
 • zdvihnúť dolné končatiny o 30 cm, (autotransfúzna = protišoková poloha)
 • privolať odbornú pomoc
 • kontrolovať vedomie a dýchanie (ak postihnutý môže rozprávať tak je pri vedomí a dýcha)
 

Upozornenie:

Nepodávať tekutiny. Do protišokovej polohy nedávať pri bezvedomí, poranení hrudníka, srdcových a dýchacích ťažkostiach.

Postup poskytovania prvej pomoci pri popáleninách

Postup poskytovania prvej pomoci, šok – pri každom väčšom úraze a náhlom ochorení sa postupne vyvíja šok, protišokové opatrenia treba začať zároveň s ošetrením úrazu, nečakať na rozvoj príznakov:
 1. bolesť po dotyku s horúcim telesom, alebo kvapalinou
 2. začervenanie kože
 3. objavenie sa pľuzgierov
 4. pri popálenine väčšej ako dlaň možnosť vzniku šoku
 
 • okamžite chladiť studenou vodou 20 min
 • keď prestane bolieť po zastavení chladenia prikryť obväzom, čistou tkaninou, alebo mikroténovým vreckom
 • protišokové opatrenia
 • zariadiť prevoz na definitívne ošetrenie

Upozornenie:

Studená voda z vodovodu je dostatočne chladná na zastavenie šírenia popáleniny do hĺbky a šírky. Čím skôr po začatí chladenia dať dole prstene a prívesky.

Postup poskytovania prvej pomoci pri podchladení

Príčinami a predisponujúcimi faktormi podchledenia sú nízka teplota okolia, znížená činnosť štítnej žľazy, alkohol, únava, deti a starí ľudia, nízka telesná zdatnosť.
 • najskôr uložiť do sucha
 • netrieť snehom ani nenechávať pomaly zohrievať v studenej miestnosti
 • rýchle celkové zohrievanie, zakončené pokiaľ možno teplým kúpeľom
 • keď je postihnutý pri vedomí, podávať teplé nápoje

Upozornenie:

Bežné teplomery majú stupnicu len do 34°C čo neodhalí podchladenie.

Postup poskytovania prvej pomoci pri fibrilných kŕčoch - kŕčoch z teploty

Čo je to?
 • kŕčovitý stav spojený s rôznymi formami poruchy vedomia
 • Vyskytujú sa výlučne u detí vo veku od 5 mesiacov do 6 rokov pri začiatku ochorenia s teplotou a v priebehu prvých dní horúčkovitého ochorenia.
 • Nie sú nebezpečné, len rodičia sú obyčajne v panike.
 • Vyskytujú sa asi u 5% detí, v rodine môžu byť prvé dve deti bez kŕčov a u tretieho sa objavia pri prvej teplote v živote
Dieťa prestane náhle komunikovať, má horúce čelo, v rodinách s lepším vybavením teplomer ukazuje 38° C a viac, pozerá do prázdna, škrípe zubami, zatína pästičky, niekedy kŕč celého tela s krátkym zastavením dýchania a zmodraním. Nepodlahnúť panike. Okamžite chladiť vlažnou vodou pod sprchou, alebo zábalmi. Po fyzikálnom ochladení lieky na zníženie teploty.  

Viac v knihe V. Dobiáš, B. Podhoranský:

Ako neprísť o dieťa

 

Náučné video: 

So súhlasom Baštrng Michal Kubovčík

Postup poskytovania prvej pomoci pri hypoglykémii

Čo je to hypoglykémia?

Hypoglykémia – nízka hladina cukru v krvi: mozgové bunky potrebujú pre činnosť kyslík a cukor. Obidve zložky sú za normálnych okolností v krvi. Bez kyslíka prestanú mozgové bunky fungovať za pár minút, bez cukru za pár desiatok minút. Porucha funkcie sa najprv prejaví bezvedomím, ktoré je liečiteľné podaním cukru.

 

Subjektívne príznaky

Postihnutý musí byť diabetik – cukrovkár. Príznaky ktoré pociťuje postihnutý: hlad, nervozita, slabosť, poruchy sústredenosti, neostré videnie.

Objektívne príznaky

Poruchy správania od nepokoja a nervozity až po prejavy slovnej a fyzickej agresivity voči veciam a osobám, bledosť, potenie, bezcieľne jednanie. Niekedy sú varovné príznaky nevýrazné a trvajú veľmi krátko, takže prvým prejavom je bezvedomie. Často predchádza prejavy hypoglykémie vynechanie jedla z rôznych dôvodov…

Základná prvá pomoc

U diabetika pri vzniku nezvyklého správania okamžite podať 2-3 kocky alebo 2-3 kávové lyžičky kryštálového cukru, cukríky (Skittles, Mentos a p.), ovocnú šťavu 3-4 dcl, sladený nápoj, prípadne 4 kávové lyžičky medu, kúsok čokolády. Treba počítať s odmietnutím pomoci pre agresívne reakcie. Pri bezvedomí uložiť do stabilizovanej polohy na boku a volať na tiesňovú linku. Množstvo cukru uvádzané ako prvá pomoc je dostatočné na obnovenie dostatočnej hladiny cukru v krvi.

Rozšírená prvá pomoc

Keď je postihnutý agresívny a odmieta pomoc, ale je ešte pri vedomí…..

 

Viac v knihe V. Dobiáš:

5P-prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

 

Náučné video:

So súhlasom Baštrng Michal Kubovčík

Postup poskytovania prvej pomoci pri mozgovej porážke

Mozgová cievna príhoda

Mozgová porážka (synonymá iktus, apoplexia, mozgový infarkt, náhla cievna mozgová príhoda) je akútny stav vyvolaný neúrazovou poruchou prietoku krvi cez mozog. Prejavuje sa poruchou mozgových funkcií – vedomia, citlivosti, pohyblivosti a poruchou reči. Je to vlastne mozgový infarkt podobný srdcovému infarktu.

 

Mozgová porážka vzniká dvomi hlavnými spôsobmi: 1. upchatím cievy krvnou zrazeninou a spomalením až zastavením prítoku krvi do ohraničenej časti mozgu alebo 2. prasknutím cievy v mozgu s následným krvácaním do mozgového tkaniva, kedy prúdiaca krv mechanicky poškodzuje mozgové bunky. Liečba rozpustením zrazeniny je za určitých okolností možná a nádejná.

 

Hlavným rizikom je oneskorenie účinnej liečby, pretože nedokrvenie väčšinou vzniká v noci a v spánku, pritom rozpúšťanie zrazeniny treba začať najneskôr do 4 hodín od vzniku prvých príznakov. Pri cievnej príhode spôsobenej krvácaním je hlavným rizikom nesprávne udržiavaný vysoký krvný tlak. Cievne príhody sú tretia najčastejšia príčina smrti po srdcových a nádorových ochoreniach, polovica pacientov zomrie do 3 mesiacov po vzniku, skoro polovica ostáva invalidizovaná. Počet cievnych príhod z krvácania sa znižuje lepšou liečbou vysokého tlaku a prevenciou, počet príhod z nedokrvenia (ischemických) bude stúpať so starnutím populácie. Napriek tomu až tretina mozgových príhod vznikne u pacientov mladších ako 65 rokov.

 

Rozpoznanie:

náhly vznik poruchy reči, asymetrie v tvári, poruchy citlivosti a pohyblivosti na končatinách jednej strany tela. Zaznamenať presný čas vzniku.

 

Prvá pomoc:

volať tiesňovú linku 155, upokojovať, uložiť do vodorovnej polohy s vyvýšenou hlavou, nepodávať tekutiny. Zubnú náhradu vybrať len ak je uvoľnená. Pri bezvedomí stabilizovaná poloha na boku.

Vysvetlivky:

 • Cievna mozgová príhoda je časté náhle ochorenie s výraznou úmrtnosťou a invalidizáciou. Pri prvom výskyte je však možné diagnózu stanoviť jednoduchým vyšetrením aj v prednemocničných podmienkach. Správnym manažmentom pacienta od diagnózy pomocou rodiny/spolupracovníkov, cez rýchly transport na špecializované pracovisko po rozširujúce sa možnosti liečby (rozpustenie krvnej zrazeniny) sa dá znížiť vysoká úmrtnosť, invalidita a sociálna odkázanosť.
 • ročne vznikne na Slovensku približne 350 nových cievnych príhod na 100 000 obyvateľov, čo je 2-3 krát viac ako vo vyspelých európskych krajinách.
 • záchranná služba vysloví len predpoklad na absolvovanie účinnej liečby rozpustením krvnej zrazeniny, rozhodujúce slovo má vylúčenie krvácania pomocou CT a neurológ na základe zhodnotenia stavu postihnutého.
 • vyliečenie bez následkov je možné pri začatí liečby do 3-4,5 hodín od začiatku príznakov, v intervale 4,5-6 hodín je liečba menej účinná alebo nemožná, po 12 hodinách liečime už len sprievodné komplikácie.

Viac v knihe V. Dobiáš:

5P-prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

 

Výučbové video: 

Postup poskytovania prvej pomoci pri dusení potravou

Cudzie teleso v dýchacích cestách

Dospelí:

 

Upchatie dýchacích ciest cudzím telesom je zriedkavá, ale potenciálne liečiteľná príčina náhlej smrti. Keďže väčšina príhod je spojená s jedením, stávajú sa v prítomnosti svedkov. Je to príležitosť pre okamžité opatrenia pokiaľ je postihnutý ešte pri vedomí.

 

Rozpoznanie tejto príhody je rozhodujúce pre včasnú prvú pomoc a úspešné zotavenie, je dôležité nezameniť túto náhlu príhodu s náhlou stratou vedomia pri iných stavoch.

 

Vzniká pri jedle. Typické situácie u dospelých: párty kde sa takmer zároveň je, rozpráva, smeje, pije.

 

Rozpoznanie: postihnutý pri vedomí, počas jedenia náhle prestane rozprávať, nedýcha, nekašle, chytá sa za krk.

 

Viac v knihe V. Dobiáš:

5P-prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

 

Výučbové video:

Deti do 1 roka:

 

Podrobnosti v knihe V. Dobiáš, B. Podhoranský:

Ako neprísť o dieťa

Výučbové video:

Postup poskytovania prvej pomoci pri srdcovom infarkte

Srdcový infarkt

Infarkt srdcového svalu je život ohrozujúce ochorenie, pri ktorom následkom aterosklerózy venčitých-koronárnych ciev srdca (vyživujú srdcový sval) začne na jednom mieste vznikať krvná zrazenina. Spôsobí to zúženie až upchatie cievy. Zníži až zastaví sa prítok krvi do určitej ohraničenej časti srdca a začne odumieranie svalových vlákien Po niekoľkých hodinách sú zmeny nezvratné. Odďaľovanie pomoci a privolania definitívnej zdravotníckej pomoci má za následok väčšie ložisko odumretého srdcového svalstva, ťažšie trvalé následky ale aj zvýšené riziko náhlej smrti. Na Slovensku ročne vznikne približne 10 000 infarktov, priemerný vek zomrelých na infarkt je 53 rokov.

 

Profesionálna diagnostika srdcového infarktu pozostáva z rozhovoru s postihnutým (anamnéza), vyšetrenia EKG a enzýmov srdcových buniek v krvi. Relatívne spoľahlivá diagnóza sa zaobíde aj bez vyšetrenia krvi pri jednoznačnom náleze na EKG. Laická diagnóza pozostáva z 2 príznakov, ktoré sú najčastejšie. Pri srdcovom infarkte je popisovaných množstvo ďalších rôznych príznakov, ale často to vedie k odloženiu volania na tiesňovú linku ak nie sú prítomné viaceré príznaky naraz.

 

Prvým z hlavných príznakov je bolesť, tlak, pálenie alebo zvieranie v strede hrudníka za hrudnou kosťou (rôzni pacienti ten nepríjemný pocit interpretujú rôzne). Druhým príznakom je trvanie týchto ťažkostí dlhšie ako 10 minút bez prerušenia. Na základe týchto dvoch faktov môže laik vysloviť podozrenie na srdcový infarkt.

 

Rozpoznanie:

bolesť/pálenie/zvieranie/tlak za hrudnou kosťou ak trvá dlhšie ako 10-15 minút bez prerušenia.

 

Prvá pomoc v kocke:

zavolať na tiesňovú linku, pohodlne posadiť, ukľudňovať, podať Anopyrín/Acylpyrín/Aspirín – rozžuť v ústach na prach, zapiť vodou. Byť pripravený na oživovanie stláčaním hrudníka a záchranným dýchaním. Celý čas byť pripravený na resuscitáciu pri náhlom zastavení krvného obehu.

Viac v knihe V. Dobiáš:

5P-prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov

 

Výučbové video: 

Postup poskytovania prvej pomoci pri bezvedomí

Bezvedomie

Definícia

Bezvedomie je strata schopnosti organizmu reagovať na vonkajšie podnety (zvuk, dotyk, bolesť) následkom poruchy funkcie mozgu. Je v poradí štvrtou z piatich život ohrozujúcich príhod (po zastavení krvného obehu, dýchania a vonkajšom krvácaní) a to bez ohľadu na príčinu, či chorobu, ktorá bezvedomie vyvolala. Bezvedomie samotné nemusí ohrozovať život (aj spánok je ľahká forma bezvedomia), nebezpečné sú sprievodné komplikácie.

Diagnostika

Najčastejšie príčiny bezvedomia podľa frekvencie výskytu sú opilosť (otrava alkoholom), epileptický záchvat s bezvedomím a kŕčami, úrazy hlavy, kolaps-mdloba, komplikácie cukrovky, cievne mozgové príhody, febrilné kŕče detí, otravy liekami a drogami a samozrejme zastavenie krvného obehu.

Diagnostika v kocke:

bez reakcie na oslovenie a zatrasenie, dýchanie normálne, ale môže byť sťažené alebo neprítomné. Po záklone hlavy (priechodné dýchacie cesty) postihnutý dýcha.

Základná prvá pomoc

 1. zistiť prítomnosť dýchania (okrem zistenia stavu vedomia),
 2. pri zachovanom dýchaní uložiť do stabilizovanej polohy na boku (ak pri bezvedomí postihnutý nedýcha, začať kardiopulmonálnu resuscitáciu),
 3. brániť podchladeniu,
 4. privolať špecializovanú pomoc
 5. sledovať prítomnosť dýchania a prípadné zmeny stavu vedomia,
 6. nájsť a zaistiť zvratky, obaly od liekov, fľaše s nápojmi a podozrivé chemikálie, v prípade úrazového mechanizmu zavinením inou osobou privolať políciu cez tiesňovú linku 112, 155 (aj pri podozrení)

Viac v knihe V. Dobiáš:

5P-prvá pomoc pre pokročilých poskytovateľov, Vydavateľstvo Dixit, 2017

 

Postup uloženia do stabilizovanej polohy na boku pri neúrazovom bezvedomí. Inštruktážne video:: 

Postup poskytovania prvej pomoci pri pohryznutí zvieraťom

 • pri povrchových ranách so slabým alebo žiadnym krvácaním niekoľko minút umývať vodou a mydlom
 • pri pochybnostiach vyhľadať lekárske ošetrenie
 • pri veľkých ranách s krvácaním zastaviť krvácanie tlakom v rane a tlakovým obväzom a zariadiť prevoz do nemocnice
 

Poznámka:

Zabráňte styku s neznámymi zvieratami (domácimi aj divými), ktoré sa správajú krotko. Pri pohryzení zistite majiteľa, upovedomte políciu a vyhľadajte lekárske ošetrenie (rozhodnú o očkovaní proti tetanu a besnote). Pohryzenie človekom môže tiež vyžadovať ošetrenie.

Postup poskytovania prvej pomoci pri uštipnutí hadom

 • prvú pomoc musíme poskytnúť OKAMŽITE
 • asi 10 cm nad pohryznutým miestom uviažeme škrtidlo, nie veľmi tuho, aby bol hmatateľný pulz
 • čo najskôr a čo najsilnejšie vytlačte krv z ranky – z oboch rán
 • postihnutú končatinu uložíme čo najnižšie a postihnutý s ňou nesmie hýbať
 • rany vydezinfikujeme a obviažeme
 • zabezpečiť transport do zdravotníckeho zariadenia

Postup poskytovania prvej pomoci pri vonkajšom krvácaní

 • každé krvácanie zastavujeme stlačením, a to alebo pôsobením tlaku rukou (prstami) alebo pomocou tlakového obväzu priamo na krvácajúce miesto
 • na končatinách a na hlave postačí obyčajný tlakový obväz
 • na hrudníku, bruchu, krku a slabinách krvácajúce miesto stlačiť rukou a to cez dostatočne hrubú vrstvu sterilnej gázy. Ak nie je, použiť čistú vreckovku, košeľu a pod. v krajnom prípade aj priamo rukou.
 • rýchly a šetrný prevoz do nemocnice, pri preprave protišokové opatrenia

Postup poskytovania prvej pomoci pri vnútornom krvácaní

Postup poskytovania prvej pomoci, vnútorné krvácanie – nápadná bledosť, pocit chladu, celková slabosť, mdloby, pulz je slabo hmatateľný a zrýchlený:
 • rýchly a kvalifikovaný transport do nemocnice
 

Nepodávame nič jesť ani piť

 
 • v prípade potreby možnosť použitia umelého dýchania

Postup poskytovania prvej pomoci pri krvácaní z nosa

 • posadiť s predklonenou hlavou
 • uvoľniť odev okolo krku
 • dýchať ústami a tlačiť mäkkú časť nosa najmenej 10 min
 • nesmrkať, nekašľať, neprehĺtať – krv nechať vytekať z nosa
 • ostať v kľude a bez veľkej námahy 4h po zastavení
 

Poznámka:

Lekára vyhľadať ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút. Celý postup musí byť nepretržitý, v prípade potreby a u detí môže pomáhať druhá osoba. Studené obklady majú len teoretický a pomocný význam.

Postup poskytovania prvej pomoci pri prehriatí a úpale

Prehriatie a úpal

Prehriatie a tepelný úpal je ochorenie vyskytujúce sa hlavne v oblastiach s vyššou teplotou a je možné mu zabrániť. Najťažšie formy – vyčerpanie z tepla a tepelný úpal sú okrem tepla spôsobené aj nedostatkom telesných tekutín, stratami solí a zlyhaním tepelnej rovnováhy.

 

Prehriatie

 

vznikne ak sa organizmus nestačí ochladzovať pre extrémne vonkajšie podmienky alebo pre zvýšenú produkciu tepla v organizme. Ak dôjde k zlyhaniu automatického udržiavania
telesnej teploty prichádza k vzniku tepelného úpalu.
Tepelný úpal býva sprevádzané zlyhávaním dôležitých orgánov a postihnutím mozgu.

 

Tepelný úpal

 

rozdeľujeme na námahový (u mladých zdravých ľudí následkom extrémne zvýšene alebo dlhodobej telesnej námahy) alebo klasický (častejší u starších a chorých ľudí, alebo ľudí vystavených vysokým vonkajším teplotám).

Príznaky

 

Prehriatie

 
 • nešpecifické príznaky, môžu sa podobať horúčkovitému ochoreniu – chrípke
 • únavnosť a slabosť
 • nevoľnosť, vracanie
 • bolesti hlavy a svalov
 • závrate
 • svalové kŕče a bolesti
 • predráždenosť
 • zmeny tlaku krvi a rýchlosti tepu pri postavení (po sedení a ležaní)
 • teplota do 41 °C
 

Tepelný úpal

 
 • ktorýkoľvek z príznakov vyčerpania z tepla
 • charakteristickým sú poruchy vedomia s náhlym nástupom v 80 % pacientov
 • bizarné správanie, halucinácie, zmeny duševného stavu, zmätenosť, dezorientácia,bezvedomie
 • potenie býva prítomné, hoci zastavenie potenia je charakteristické pre tepelný úpal, ale hlavne ako neskorý príznak. Suchá koža je prítomná u polovice pacientov, typicky pri úpale z nadmernej námahy.

Prvá pomoc – liečba

 

 • preniesť postihnutého do chladného prostredia,
 • uložiť do ležiacej alebo pololežiacej polohy, byť v telesnom a duševnom kľude,
 • začať s chladením akýmkoľvek spôsobom
 • potierať vlažnou vodou a ovievať na urýchlenie odparovania. Studená voda nie je
  vhodná, spomaľuje vydávanie tepla kožou vyžarovaním.
 • vložiť vrecká s ľadom zabalené do uteráka ku krku, do podpazušia a slabín.
 • prikryť postihnutého vlhkou plachtou.
 • Podávať hypotonickú nesladenú a neprichutenú minerálnu vodu riedenú vodovodnou vodou 1:1
  po dúškoch v takom množstve, aby moč mal len slabo žltú farbu a bol bez zápachu. Tmavší moč svedčí o nedostatku tekutín. Tekutiny podávať tak, aby nebola nevoľnosť.
 • Ak sa ťažkosti nezmiernia po 30 minútach konzultovať lekára, alebo zdravotné operačné stredisko,
 • Pri zmätenosti, alebo bezvedomí volať záchrannú službu.
EN SK DE