Life Star Emergency

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Home Kontakt

Life Star Emergency, spol. s.r.o.

neštátne zdravotnícke zariadenie

Adresa

Limbová 449/1, 900 91 Limbach

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIA A SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

+421 902 944 480

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA DISPEČING BRATISLAVA

+421 914 336 711

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA DISPEČING MALACKY

+421 902 944 499

ODBORNÝ ZÁSTUPCA

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

+421 905 448 713

HLAVNÝ LEKÁR PRE OBLASŤ ZÁPAD

MUDr. Roman Miletskyi

+421 902 126 013

HLAVNÝ LEKÁR PRE OBLASŤ VÝCHOD

MUDr. Peter Kyseľ

+421 902 861 281

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ PRE OBLASŤ ZÁPAD

Mgr. Peter Belanský

+421 902 944 495

PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ PRE OBLASŤ VÝCHOD

PhDr. Martina Vitková

+421 902 944 487

NAPÍŠTE NÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

    EN SK DE