ZZS Pezinok 2 RZP

Stanica ZZS Pezinok 2 – RZP

Šenkvická 14/F

902 01 Pezinok

mobil posádka RZP 0914 326661

email: lse07pk@gmail.com

lse07stanicny@gmail.com

 

vedúci lekár: MUDr. Danka Pavlovičová

Staničný záchranár: Dušan Hebert