ZZS Trenčianske Jastrabie RZP

Pracoviská – Trenčianske Jastrabie

 

Stanica ZZS Trenčianske Jastrabie RZP

č. 262

Trenčianske Jastrabie

mobil 0903 114 011

lse23tj@gmail.com

lse23stanicny@gmail.com


Vedúci lekár: MUDr. M. Ščešňák

Staničný záchranár: Bc. Gabriela Maninová