Life Star Emergency

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Home Kontakt

Life Star Emergency, spol. s.r.o.

neštátne zdravotnícke zariadenie

Adresa

Limbová 449/1, 900 91 Limbach

Telefón

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIA A SPRÁVA VOZOVÉHO PARKU

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA DISPEČING BRATISLAVA

+421 914 336 711

DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA DISPEČING MALACKY

+421 902 944 499

ODBORNÝ ZÁSTUPCA

doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

+421 905 448 713

HLAVNÝ LEKÁR PRE OBLASŤ ZÁPAD

MUDr. Roman Miletskyi

HLAVNÝ LEKÁR PRE OBLASŤ VÝCHOD

MUDr. Peter Kyseľ

HLAVNÝ ZÁCHRANÁR PRE OBLASŤ ZÁPAD

Mgr. Peter Belanský

HLAVNÝ ZÁCHRANÁR PRE OBLASŤ VÝCHOD

PhDr. Mgr. Šefc Martin, MPH

NAPÍŠTE NÁM!

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

    EN SK DE