Transporty pacientov Life Star Emergency, spol. s r. o. je neštátne
zdravotnícke zariadenie
poskytujúce komplexný rozsah
záchranárskych činností.
Zabezpečenie podujatí a ďalšie služby…

Life Star Emergency, spol. s r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré pôsobí od roku 2004 a poskytuje komplexný rozsah záchranárskych činností.

Preprava

Transporty

Preprava a transporty pacientov samoplatcov k lekárovi, na vyšetrenia do nemocnice...

Zabezpečenie

Podujatí

Zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných domácich aj medzinárodných podujatí.

Stanice

Záchranári

Urgentná prednemocničná starostlivosť v rukách kvalifikovaných zdravotníckych profesionálov.

Prevozy pacientov samoplatcov

Pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne poskytujeme aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Prevozy v európskych krajinách poskytujeme pre všetky druhy ochorení nielen u občanov SR, ale pre všetkých na základe objednávky a medzinárodných dohôd.

Zabezpečovanie podujatí
(športové akcie, koncerty, zhromaždenia a i.)

Zamestnanci – lekári, zdravotnícki záchranári, zdravotné sestry a vodiči záchranných vozidiel Ambulancia na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb.

Kalkuláciu ceny za zabezpečenie podujatia radi poskytneme na vyžiadanie

Zloženie posádok

TÍM PROFESIONÁLOV

Rýchla lekárska služba (RLP)

Posádku tvorí lekár a 2 zdravotnícki záchranári.

Rýchla zdravotnícka služba (RZP)

Posádka je tvorená dvomi zdravotníckymi záchranármi.

Travel Mini First Aid Kit

Vybavenie vozidiel

Vozidlo Ambulancia je vybavené podľa Vyhlášky MZ SR č. 30 / 2006, výbava je kontrolovaná a schválená Ministerstvom zdravotníctva SR, všetkými zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Používame vozidlá Mercedes, Renault, Fiat a Iveco, zdravotnícku techniku firiem Dräger, PhysioControl, Braun, Laerdal, Ferno, Spencer.

Kvalifikácia záchranárov

Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe...

Vzdelanie a kvalifikácia podľa Vyhlášky MZ SR č. 30 / 2006, v súlade s legislatívou krajín Európskej únie, USA, Kanady a Austrálie.

EN SK DE