TIESŇOVÉ VOLANIA
Potrebujete záchranársku pomoc?
Volajte!
Zdravotná služba, polícia, hasiči

Stali ste sa svedkom náhlej udalosti, pri ktorej došlo k náhlemu ohrozeniu ľudského života a usúdili ste, že zdravotný stav je vážny a Vaša pomoc nestačí?

VOLAJTE LINKU 155

Vždy pokiaľ došlo ku náhlemu porušeniu zdravia, úrazu alebo nehode s väčšími následkami.

AKO VOLAŤ 155?

Na linku 155 je možné volať z telefónu akejkoľvek siete v SR, číslo je vždy bez predvoľby, volanie je vždy zadarmo. Pozor pri volaní z mobilného telefónu vždy zdôraznite, kde se presne nachádzate!

ČO POVEDAŤ?

Snažte sa zachovať pokoj: Čo sa presne stalo, Presné miesto udalosti, Informácie o postihnutom, Informácie o volajúcom, príp. vecne odpovedať na otázky.

Tiesňové Volania

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Tiesňovú linku zdravotnej služby voláme pri náhlom porušení zdravia, úraze alebo nehode s väčšími následkami.

POLÍCIA

Ttiesňovú linku polície voláme, keď je ohrozený život, zdravie či majetok nás alebo niekoho iného.

HASIČI

Tiesňovú linku hasičov voláme pri požiaroch a nehodách, kedy je potrebné vykonať záchranné práce.

Tiesňová linka

Prostredníctvom linky 112 môžeme privolať záchrannú zdravotnú službu, hasičov alebo políciu. Linka je jednotným európskym číslom bezplatného tiesňového volania použiteľného kdekoľvek na území Európskej únie.

Potrebujete záchranársku pomoc? Volajte!

112

EN SK DE