O nás

Life Star Emergency, spol. s r. o. je neštátne zdravotnícke zariadenie poskytujúce komplexný rozsah záchranárskych činností. Všetci naši zamestnanci majú najvyššiu záchranársku kvalifikáciu a dlhoročné skúsenosti z práce v záchrannej službe, na lôžkových oddeleniach anestéziológie a intenzívnej starostlivosti, chirurgie, kardiológie a iných špecializovaných pracovísk. Medzi našimi lekármi a záchranármi sú vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, prednášatelia na slovenských a medzinárodných kongresoch, inštruktori prvej pomoci, víťazi a úspešní účastníci medzinárodných a národných záchranárskych súťaží. Naši zamestnanci sa podieľali ešte pred vznikom LSE ako riadiaci a výkonní zdravotníci pri zabezpečovaní akcií ako bol napr. summit Bush – Putin, návštevy pápeža Jána Pavla II. na Slovensku, rockové koncerty hviezd a medzinárodné športové podujatia (futbal, tenis, dostihy).

Výjazdové stanice záchrannej zdravotnej služby v Bratislave, Pezinku, Senci, Moravskom Svätom Jáne a Šaštíne – Strážach poskytujú urgentnú prednemocničnú starostlivosť pri náhlych stavoch a osobám v ohrození na základe tiesňového volania na telefónne čísla „155“ a „112“.

Okrem týchto tzv. primárnych výjazdov poskytujeme pre zdravotnícke zariadenia, zdravotné a komerčné poisťovne aj sekundárne výjazdy, čiže medzinemocničné prevozy a transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Prevozy v európskych krajinách poskytujeme pre všetky druhy ochorení nielen u občanov SR, ale pre všetkých na základe objednávky a medzinárodných dohôd.

Zamestnanci – lekári, zdravotnícki záchranári, zdravotné sestry a vodiči záchranných vozidiel Ambulancia na požiadanie poskytujú poradenstvo pri príprave a zdravotnícke zabezpečenie politických, kultúrnych, športových, rekreačných a iných podujatí domácich aj medzinárodných kde je predpoklad vzniku mimoriadnej situácie, alebo hrozí porucha zdravia u viacerých osôb.

Poskytujeme aj všetky druhy školení a kurzov urgentnej medicíny, laickej, zdravotníckej a lekárskej prvej pomoci.

Life Star Emergency je ako záchranná zdravotná služba základnou zložkou Integrovaného záchranného systému.